PROSJEKTER

Valle W.jpg
Valle View

KONSEL AS  har detaljprosjektert for elektroentreprenør i prosjektet Valle View. Valle View er et av de nye kontorbyggene som ligger  på Helsfyr.  Bygget er på 13 etasjer og ligger ut mot E6 på Helsfyr. Prosjektet skal Breeam sertifiseres til Excelent.

Byggherre: NCC Property Development/ Union Eiendomskapital

Oppdragsgiver: Lys og Varme AS

Type bygg: Kontor/ næring

Areal: 22 000 kvm

Valle Vision/ Value

KONSEL AS  har bistått byggherre i skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeidet kravspesifikasjon for for prosjektene Valle Vision og Valle Value. Disse byggene ligger i tilknytning til Valle View og Valle Wood på Helsfyr. Prosjektet består av kontor og næringsarealer 

Byggherre:Union Eiendomskapital

Oppdragsgiver: Union Eiendomskapital

Type bygg: Kontor/ næring

Areal: ca. 33 000 kvm

Valle 1.jpg
skårer.png
Skårer barnehage

KONSEL AS  har detaljprosjektert for elektroentreprenør i prosjektet. Barnehagen bygges med 6 avdeling og en for barn med særskilte behov. Bygget skal BREEAM-sertifiseres som «Very good».

Byggherre: Lørenskog kommune

Oppdragsgiver: Sofienberg elektro AS

Type bygg: Barnehage

Areal: 2100 kvm

Bekkestua ungdomsskole

KONSEL AShar detaljprosjektert for elektroentreprenør i prosjektet Ruseløkka skole.

Byggherre: Bærum Kommune

Oppdragsgiver: AG installasjon

Type bygg: Undervisning

Areal: 9 000 kvm

bekkestua-skole_lille-froen.jpg
Bekkestua ungdomsskole

KONSEL AS  har bistått byggherre og totalentreprenør i samspill/-totalentreprise i prosjektet.

Prosjektet omfatter rehablitering og utvidelse av eksisterende skolebygg. Skolen skal utvides fra eksisterende 5-paralell til å bli den første 10-paralelle skolen i Bærum kommune. 

Byggherre: Bærum Kommune

Oppdragsgiver: Bærum Kommune/ Veidekke

Type bygg: Undervisning

Areal: 9 000 kvm

meierikvartalet4-1-400x256.jpg
Meierikvartalet

KONSEL AS  har bistått byggherre og totalentreprenør i samspill/-totalentreprise i prosjektet Meierikvartalet. Prosjektet omfatter oppfaring av ca. 350 leiligheter fordelt på tre boligtårn på Lillestrøm. 

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS

Oppdragsgiver: Bundebygg

Type bygg: Bolig

Areal: ca. 30 000 kvm

ka12.png
Karenslyst Alle 12-14

KONSEL AS  har bistått byggherre i skisseprosjekt, forprosjekt og utarbeidet kravspesifikasjon for for prosjektet "KA12-14". Prosjektet omfatter rehablitering av eksisterende bygg. 

Byggherre: Aberdeen Eiendom

Oppdragsgiver: Aberdeen Eiendom/ Insenti

Type bygg: Kontor

Areal: 14 000 kvm

Ruseløkka skole .jpg
Ruseløkka skole

KONSEL AS  har detaljprosjektert for elektroentreprenør i prosjektet Ruseløkka skole. Skolen er for 1-10 trinn med 690 elever. Prosjektet har høye miljøambisjoner og det etableres solcelleanlegg på tak og i fasader. 

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Oppdragsgiver: Lefdal Installasjon AS

Type bygg: Undervisning

Areal: 10 000 kvm

Urtekvartalet.jpg
Urtegata-9-nr.-3.jpg
Urtekvartalet-Fabrikken

KONSEL AS detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Fabrikken. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende høyblokk til skole.  

Byggherre: Eindomsspar AS

Oppdragsgiver: Centrum Elektriske

Type bygg: Undervisning

Urtekvartalet

KONSEL AS utarbeider skisseprosjekt, forprosjekt  og kravspesifikasjon for de elektriske installasjonene i  Urtegata 9 på Grønland i Oslo. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende høyblokk (Fabrikken)  og oppføring av to nye bygg (Vekthuset og Bryggeriet) som sammen skal danne Urtekvartalet.  Tomten har ett potenisal på 39 000 kvm.

Byggherre: Eindomsspar AS

Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt

Type bygg: Næring 

haslum elve.JPG
Urte.jpg
Haslum Elvepark

KONSEL AS  detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Haslum Elvepark.   Prosjektet består av 74 boliger.

Byggherre: Vedal Utvikling

Oppdragsgiver: Centrum Elektriske

Type bygg: Bolig 

S39.JPG
Schweigardsgate 39- Intility

KONSEL AS  har bistått byggherre i samspillsfase, utarbeidet kravspesifikasjon og detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet "S39".   Prosjektet omfatter rehablitering av Intility sitt hovedkontor i Schweigaardsgate 39.

Byggherre: Intility

Oppdragsgiver: Intility/ Billkvam og Fagerhaug AS

Type bygg: Kontor

Grorud flerbrukshall.jpg
Grorud flerbrukshus

KONSEL AS  detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Grorud flerbrukshus.   Prosjektet består av en flerbrukshall, klubbhus for Grorud IL og en barnehage.

Byggherre: Kultur og Idrettsbygg

Oppdragsgiver: Billkvam og Fagerhaug AS

Type bygg: Flerbrukshus

Areal: 4600kvm

Hemsedal.jpg
VY Hemsedal

KONSEL AS utfører  detaljprosjektering av nytt hotell på Hemsedal. Prosjektet består av 150 hotellrom og 47 leiligheter.  

Byggherre: AB Invest AS/ Hent AS

Oppdragsgiver: Sofienberg Elektro AS

Type bygg: Hotell/leiligheter

Schous_plass.jpg
Deichmanske bibliotek

KONSEL AS  detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Deichmanske bibliotek  Prosjektet omfatter rehabilitering av biblioteket.

Byggherre: Kultur og Idrettsbygg

Oppdragsgiver: Billkvam og Fagerhaug AS

Type bygg: Bibliotek

RC.JPG
Rosenholm Campus

KONSEL AS  detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Prsenholm Campus.  Prosjektet omfatter rehabilitering av kontorlokaler.

Byggherre: Aspelin Ramm AS

Oppdragsgiver: Billkvam og Fagerhaug AS

Type bygg: Næring 

250px-Norges_Rode_Kors.jpg
Røde Kors

KONSEL AS  detaljprosjekterer for elektroentreprenør i prosjektet Røde Kors.  Prosjektet omfatter rehabilitering av Røde Kors sitt hovedkontor i Oslo.

Byggherre: Røde Kors

Oppdragsgiver: Oneco Elektro AS

Type bygg: Næring

Solbrå.png
Solbråveien 32A

KONSEL AS utfører  detaljprosjektering av nytt kombinasjonsbygg for Asker Produkt AS og kommunalt arbeidssenter med arbeidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 

Byggherre: Asker Kommune 

Oppdragsgiver: GK Elektro AS

Type bygg: Arbeidssenter

Eufemias Plass B7
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av nytt boligbygg med 114 leiligheter, næringsarealer og tilhørende kjeller  i Bjørvika.

Byggherre: OSU/ Vedal

Type bygg: Bolig, næring og parkering

Røahagan bofelleskap
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av nye omsorgsboliger på Røa.

Byggherre: Boligbygg Oslo KF

Type bygg: Omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Elektro Experten

Uranienborg Flerbrukshall
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av ny flerbrukshall i tilknytning til Uranienborg skole

Byggherre: Undervisningsbygg

Type bygg: Flerbrukshall

Hoffsveien 17
 

KONSEL AS er byggherreombud for elektrotekniske installasjoner i prosjektet.

Byggherre: Fram Eiendom

Type bygg: Kontor

Areal: ca. 8500 kvm 

Karenlyst alle 2
 

KONSEL AS har utarbeidet funksjonsbeskrivelse for ombygning av  Fram Eiendom sitt hovedkontor. 

Byggherre: Fram Eiendom

Type bygg: Kontor

Eufemais Hage B3
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av nytt boligbygg med 145 leiligheter, næringsarealer og tilhørende kjeller  i Bjørvika.

Byggherre: OSU/ Vedal

Type bygg: Bolig, næring og parkering

Areal: ca. 20600 kvm 

BIlde: Oslo S Utvikling 
Kielland-kvartalet
 

KONSEL AS har utarbeidet funksjonsbeskrivelse for elektrotekniske anlegg i prosjektet "Kielland-kvartalet" og jobber videre i prosjektet med detaljprosjektering for entreprenør.

Prosjektet omfatter rehablitering av 3 stk. bygg med boliger og næringslokaler.

Oppdragsgiver: Vedal utvikling

Byggherre: Fredensborg Norge

Type bygg: Bolig og næring 

"SG 25" Bjølsen
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg i Stavangergata 25, Sapsborggate 2 og Holmestrandsgata 4. 

Byggherre: Fredensborg Norge 

Type bygg: Bolig

Lagåsen 2
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av 8 nye tomannsboliger med felles parkeringskjeller.

Byggherre: Backe Prosjekt

Type bygg: Bolig, næring og parkering

Vulkan Fredensborg
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av nytt kontor og leilighetsbygg.

Oppdragsgiver: Vedal entreprenør og Wennevolds Elektro

Byggherre: Fredensborg Norge 

Type bygg: Kontor og bolig

Areal: ca. 3000kvm

Stavangergata 23
 

KONSEL AS utfører detaljprosjektering av elektrotekniske anlegg i Stavangergata 23. 

Byggherre: Fredensborg Norge

Type bygg: Bolig

Areal: ca. 450 kvm

XXL Krokstadsenteret
 

KONSEL AS utfører detaljprosjetering av elektroteknisk anlegg på XXL Krokstadsenteret.  

Oppdragsgiver: PEC Sandefjord

Type bygg: Butikk

Areal: 3600 kvm

Solenergi FUSen
 

KONSEL AS bistår Solenergi FUSen med DAK på en rekke spennende prosjekter. 

Oppdragsgiver: Solenergi FUSen